SOS Barnbyar BRIS

Om fattigdom i världen.

Fattigdom är brist på pengar. Men inte bara. Fattigdom är också brist på trygghet, inflytande och möjlighet att styra sitt eget liv. I vissa länder kan fattigdomen vara på liv eller död. I andra länder handlar det mer om att inte ha råd till det som andra ser som självklart. Därför finns olika sätt att beskriva fattigdom.

Absolut Fattigdom.

8
= 1.25 dollar kr/dag eller mindre.

Absolut fattigdom är när inkomsten är under en viss nivå. Världsbanken har bestämt ett absolut mått på fattigdom, där en person som lever på mindre än 2 amerikanska dollar om dagen är fattig, och den som lever på mindre än 1,25 amerikansk dollar om dagen är extremt fattig. Även Förenta Nationerna (FN) mäter fattigdom på samma sätt.

Tid kvar tills Millenniemålet halvera världens fattigdom ska vara uppnått

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder
-2468
-22
-28
-40

På ett toppmöte i FN år 2000 antogs Millenniemålen - åtta mål som ska förbättra livet för världens fattiga. Det främsta målet är att halvera antalet människor som är fattiga enligt Världsbankens absoluta mått till år 2015.

Ekonomisk utsatthet.

345
= 60% av medianinkomsten kr/dag eller mindre.

I ett land som Sverige är fattigdomen inte så ofta livshotande. Det handlar mer om otrygghet och att inte leva på lika villkor som andra. Ekonomisk utsatthet mäts ofta genom att jämföra en persons inkomst med alla andras inkomst i samma land. Europeiska Unionen använder ett sådant relativt mått.

Avsaknad av rättigheter.

I FN:s konvention om barnets rättigheter finns en lista på saker som världens länder har lovat alla barn. Det är till exempel att få gå i skolan eller att känna sig trygg i sitt hem. Men ibland kan bristen på pengar i familjen göra att rättigheterna inte uppfylls. Man kan beskriva fattigdom som en avsaknad av rättigheter.

Vad tror du?

Hur många barn i världen lever på mindre än 2 dollar om dagen?

Inga
Alla

Hur många barn i Sverige är ekonomiskt utsatta?

Inga
Alla

Hur länge är man ett barn enligt Barnkonventionen?

De länder som skrivit under Barnkonventionen har lovat att göra allt de kan för att alla barn ska ha en rimlig levnadsstandard.

 • Tills man fyllt 12 år.
 • Tills man fyllt 18 år.
 • Tills man fyllt 21 år.

Konsekvenser.

Fattigdom ser olika ut i olika sammanhang och ger olika konsekvenser. Men en gemensam nämnare är upplevelsen av maktlöshet och otrygghet. Här är några röster som beskriver hur de påverkas när pengarna inte räcker.

215
miljoner barn i världen arbetar.

”Jag arbetar mest och leker inte så mycket”

15-årig flicka i Moçambique

Barn som arbetar kan inte satsa på skolan och missar därmed sina chanser att få annat än lågt betalda jobb i framtiden.

4 av 10
barn i Moçambique får inte tillräckligt med mat.

”Jag får ofta gå hungrig för hos oss finns ingen mat.”

13-årig pojke i Moçambique

Om man inte får tillräcklig energi och näring för att kroppen ska växa och må bra kan man bli undernärd. Undernäring i småbarnsåren hämmar både mental och fysisk utveckling och påverkar hälsan livet ut.

569
barn i Sverige vräktes från sina hem år 2012

”Vi var tvungna att flytta och jag kom till en ny klass. Jag är blyg överhuvudtaget när det är nytt folk.”

13-årig flicka Sverige

År 2012 blev 569 barn i Sverige vräkta från sina hem för att föräldrarna inte kunde betala räkningarna. Ofta innebär en vräkning en flytt, kanske till ett nytt område med ny skola och kompisar.

94.383
barn bor på institution i Ukraina.

”Jag vill ha pengar för att kunna köpa det jag behöver. Och jag vill också kunna hitta en bra familj, en egen.”

17-årig flicka, Ukraina

Minst 94383 barn bor på institution i Ukraina, många fast de har föräldrar i livet. Barn som inte växer upp med sina föräldrar har sämre hälsa, sämre utbildning och sämre framtidsutsikter än andra barn.

”Man blir mobbad för att man inte har de rätta kläderna. Man får höra ord som CP eller Mongo.”

14-årig pojke, Sverige

För barn och ungdomar är viktigt med rätt kläder och saker för att hänga med socialt. Barn från familjer med låg inkomst löper dubbelt så stor risk att utsättas för kränkningar i skolan.

Vad tror du?

Hur många barn i världen är undernärda?

Inga
Alla

Psst! Du hittar svaren längst ner!

Hur många barn i världen går i skolan?

Inga
Alla

Orsaker

Vad beror det på att vissa är fattiga och andra rika? Förklaringar kan sökas på olika nivåer – den individuella nivån där man betonar den enskildes roll, och den strukturella nivån där man tittar på hur världen och samhället är uppbyggt som system. Här är några exempel på strukturella orsaker:

Arbetslöshet

Statsskulder

Krig

Korruption

Låg utbildning

Naturkatastrofer

Migration

Vad tycker du?

 • Klass 9A Klass 9A

  Malmö. Sverige.

 • Sonia Sonia

  14 år, Donetsk, Ukraina

Klass 9A

Malmö. Sverige.

Klass 9A planerar en klassresa till Köpenhamn.

Där ska de gå på museum, och ett besök på tivoli är inplanerat. Klassen har samlat pengar till resan själva genom loppisar men nu fattas ungefär hälften.

På ett föräldramöte föreslår Lisas pappa att föräldrarna ska skjuta till resten. Men Antons mamma protesterar och säger att det kan finnas de som inte har råd att lägga extra på en klassresa.

Hur tycker du att klassen ska göra?

 • De föräldrar som har råd skjuter till det som behövs så att alla får åka.
 • De vars föräldrar inte har råd får stanna hemma från resan.
 • Klassen får ställa in resan och använda pengarna till en billigare aktivitet.

8 mål för en bättre värld

I FNs första och övergripande Millenniemål har världens länder lovat att halvera antalet människor som lever i absolut fattigdom – alltså på mindre än 1,25 dollar om dagen. De andra sju målen i FNs Millenniemål handlar om vad som ska göras för att förbättra livet för världens fattiga.

 1. Halvera jordens fattigdom och hunger (till 2015)

  Halvera andelen människor som lever på mindre än 1,25 dollar per dag, och halvera andelen människor som lider av hunger. Se till att alla har jobb eller annan försörjning.

 2. Alla barn ska gå i skolan

  Alla barn oavsett kön ska gå klart grundskolan.

 3. Öka jämställdheten mellan kvinnor och män

  Avskaffa könsdiskriminering i all utbildning. Öka andel kvinnor som lönearbetar och andel kvinnor i parlamentet.

 4. Minska barnadödligheten

  Minska antalet barn som dör före fem års ålder med två tredjedelar jämfört med 1990.

 1. Förbättra mödrahälsan

  Minska antalet kvinnor som dör i samband med förlossning med tre fjärdedelar jämfört med 1990. Se till att alla kvinnor har tillgång till mödravård.

 2. Stoppa spridningen av Aids, Malaria och andra sjukdomar

  Hejda och minska spridningen av hiv/ aids och se till att alla som behöver får behandling. Minska förekomsten av malaria och andra folksjukdomar.

 3. Säkra en miljömässigt hållbar utveckling

  Se till att politiker jobbar för hållbar utveckling. Minska utrotning av djur och växtarter. Halvera andelen människor som saknar rent dricksvatten och fungerande avlopp och toaletter.

 4. Öka samarbetet kring bistånd, handel och skuldavskrivningar

  Delmålen i mål 8 handlar bland annat om världshandel, finanssystem, bistånd och skuldavskrivningar. De handlar också om att läkemedelsföretag ska bidra till att göra livsviktiga läkemedel tillgängliga i utvecklingsländer och att företag ska bidra till att göra ny teknik tillgänglig i utvecklingsländer.

Vad tycker du?

Det övergripande målet är att halvera jordens hunger till 2015.
Vilket av de andra målen tycker du är viktigast för att förbättra livet för fattiga människor?

 • Alla barn oavsett kön ska gå klart grundskolan.
 • Öka jämställdheten mellan kvinnor och män.
 • Minska barnadödligheten.
 • Förbättra mödrahälsan.
 • Stoppa spridningen av Aids, Malaria och andra sjukdomar.
 • Säkra en miljömässigt hållbar utveckling.
 • Öka samarbetet kring bistånd, handel och skuldavskrivningar.

Lyssna på mig!

Ett av Millenniemålen handlar om att alla barn ska få gå i skolan. Men alla barn har inte samma möjlighet att utbilda sig. Alex i Moçambique var tvungen att jobba på familjens ”Machamba” , eller familjegård. Sara i Sverige ansågs vara ett ”IG-barn”. Se deras egna filmer om hur de fick kämpa för sin utbildning.

Vad tycker du?

Vad tycker du är den viktigaste anledningen att gå i skolan?

 • För att bidra till samhällets utveckling när jag blir vuxen.
 • För att lära mig saker och utvecklas som individ.

Engagera Dig — Gör Något

Sprid kunskap

Kunskap öppnar ofta ögonen på människor, får dem att se saker på ett nytt sätt och agera. Du vet nu mer om problemen med fattigdom och ekonomisk utsatthet än många andra. Sprid din kunskap genom att t.ex. arrangera en temadag, anordna utställningar på skolan, gå runt i andra klasser och informera, uppmana skolledningen att se till att alla får arbeta med detta.

Starta en aktionsgrupp

Samla de som vill arbeta vidare i en grupp som fortsätter att skaffa sig mer kunskap. Kanske väljer ni en fråga som ni särskilt vill driva. En sådan grupp kan till exempel skapas som en del av elevrådet på skolan.

Påverka andra

En väg till förändring är att få andra med sig. Detta kan göras genom att bedriva ett arbete där man försöker påverka andra. Det kan ske genom att till exempel skriva insändare, starta bloggar i ämnet eller twittra.

En annan väg är att gå via politikerna. Ta kontakt med politiska partier och för fram er sak.

Gör en insamling

För att ge direkt hjälp kan en insamling vara aktuell. Det kan handla om att t.ex. anordna loppmarknad, laga mat och baka eller att samla in pengar direkt i bössa. Ta kontakt med myndigheter för att få koll på vad som gäller. Ta även kontakt med organisationer som till vardags sysslar med sådant för att få tips.

Vad tror du och vad tror andra?

Fråga 1: Hur många barn i världen lever på mindre än 2 dollar om dagen?

Vad du tror

Vad andra tror

46%

Rätt svar

Fråga 2: Hur många barn i Sverige är ekonomiskt utsatta?

Vad du tror

Vad andra tror

19%

Rätt svar

Fråga 3: Hur länge är man ett barn enligt Barnkonventionen?

Så här tror andra

18 år

Rätt svar

Fråga 4: Hur många barn i världen är undernärda?

Vad du tror

Vad andra tror

16%

Rätt svar

Fråga 5: Hur många barn i världen går i skolan?

Vad du tror

Vad andra tror

80%

Rätt svar

Fråga 6: Hur tycker du att klassen ska göra?

Så här tycker andra

 • De föräldrar som har råd skjuter till det som behövs så att alla får åka.
 • De vars föräldrar inte har råd får stanna hemma från resan.
 • Klassen får ställa in resan och använda pengarna till en billigare aktivitet.

Fråga 7: Vem ska ansvara för att bryta Sonias fattigdomscirkel?

Så här tycker andra

 • Staten
 • Skolan
 • Föräldrarna
 • Sonia

Fråga 8: Det övergripande målet är att halvera jordens hunger till 2015.
Vilket av de andra målen tycker du är viktigast för att förbättra livet för fattiga människor?

Så här tycker andra

 • Alla barn oavsett kön ska gå klart grundskolan.
 • Öka jämställdheten mellan kvinnor och män.
 • Minska barnadödligheten.
 • Förbättra mödrahälsan.
 • Stoppa spridningen av Aids, Malaria och andra sjukdomar.
 • Säkra en miljömässigt hållbar utveckling.
 • Öka samarbetet kring bistånd, handel och skuldavskrivningar.

Fråga 9: Vad tycker du är den viktigaste anledningen att gå i skolan?

Så här tycker andra

 • För att bidra till samhällets utveckling när jag blir vuxen.
 • För att lära mig saker och utvecklas som individ.

Fördjupning

Hur hjälper SOS Barnbyar utsatta barn?

Stödjer familjer

Vi ger stöd till familjer som pressas av till exempel fattigdom och sjukdom så att de kan hålla ihop och ta hand om sina barn på ett bra sätt och se till att de får en trygg och kärleksfull uppväxt.

Tar hand om barn som förlorat sina föräldrar

Ibland kan ett barn inte bo med sina ursprungliga föräldrar. Det kan bero på att föräldrarna är döda, men också att de är sjuka eller för fattiga för att kunna ta hand om barnet på ett bra sätt. Då kan barnet få en ny mamma och ett nytt hem i någon av våra SOS Barnbyar.

Organiserar lokala samhällen för att stödja barn på bästa sätt

Barn är inte bara föräldrarnas ansvar, utan hela samhället måste se till att barns rättigheter uppfylls. SOS Barnbyar stödjer och samarbetar med lokala grupper och myndigheter i frågor som rör barns bästa.

Påverkar beslutsfattare att ta beslut som är bra för barn

SOS Barnbyar bevakar att politiker, myndigheter och överstatliga organisationer som till exempel EU och FN särskilt tar hänsyn till barns behov när de stiftar lagar och tar beslut.

Hur hjälper BRIS utsatta barn?

Stödjer barn och ungdomar

Vi lyssnar på och stödjer barn som ringer till BRIS 116 111, eller hör av sig på BRIS-mejlen eller BRIS-chatten. Hit kan barn vända sig när de behöver prata med någon vuxen. Tjänsten är gratis och barn kan vara anonyma om de vill.

Stödjer vuxna

BRIS ger stöd till föräldrar och andra vuxna som behöver någon att prata med kring frågor som rör barn. Det gör vi dels genom en Vuxentelefon, dels genom hemsidan där vuxna kan lära sig mer om barns behov och rättigheter och få stöd i att agera om barn far illa. BRIS håller även utbildningar för vuxna som möter barn i sina jobb.

Påverkar beslutsfattare att ta beslut som är bra för barn

BRIS sprider kunskap om barns rättigheter i media och ger synpunkter när riksdagen tar fram nya beslut som rör barn och unga.

SOS Barnbyar BRIS Svenska PostkodLotteriet

© 2013 SOS Barnbyar Sverige & BRIS